Röster från vården – Vem har rätt till traumabehandling?

Publicerades 03/05/2019

Föreningen tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexualiserat våld. Och har beviljats ett stipendium för att kartlägga och kommunicerar röster och upplevelser inifrån och omkring vården.

Ort: 

Stockholm