Så får vi världens friskaste barn!

Publicerades 10/03/2018

En Frisk Generation arbetar för att skapa förutsättningar för barnfamiljer i områden med begränsade resurser att få drivkraft och motivation till att leva ett hälsosamt liv för att motverka fysisk och psykisk ohälsa samt utanförskap. Föräldrar och barn får under ett års tid ingå i programmet som innebär många olika aktiviteter, men även måltider och goda samtal. Projektet “Så får vi världens friskaste barn” handlar om att ta fram en film som beskriver verksamheten, metoden och den effekt som uppnås.

Ort:

Stockholm