Safe selfie academy

Publicerades 05/27/2020

Safe selfie academy är plantskola för unga engagerade att ta del av kunskap om utsatthet på nätet – och också dela sin egen kunskap. Handplockade unga ambassadörer utbildas för att sedan ta sin kunskap och inspiration att visa civilkurage på nätet ut i sina skolor. Med stöd från Idéer för livet har utbildningsdagar genomförts under 2019 på fem orter runt om i Sverige. På varje ort har cirka 30 ungdomar utbildats i kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet men de har även fått med sig bland annat retorik/pedagogik, inspirerats till ökad rörelseglädje samt fått kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet. 2020  tog Safe Selfie nästa steg i utvecklingen och digitaliserade utbildningen till online lektioner så att fler kan ta del av kunskapen. Och nu 2021 utvecklas projektet ytterligare med fler digitala lektioner.

Orter:

Stockholm, Kalmar, Göteborg, Visby och Skövde 


Effektutvärdering av Safe selfie academy 2019

Under 2019 har 114 elever deltagit i Safe selfie academy och den utvärdering som besvarats av eleverna efter utbildningsdagen visar bland annat att:

89% upplever att de vet ganska mycket, eller mycket mer om utsatthet på nätet. 

73% tror ganska mycket, eller mycket mer på sig själva och vad de klarar av.

82% känner sig ganska mycket, eller mycket tryggare i att utbilda andra (när det gäller utsatthet på nätet).

Svarsfrekvens = 100%


Huvudlärare och initiativtagare: Caroline Engvall – om utsatthet online.

Caroline Engvall driver Safe selfie academy genom ideella organisationen Inte till salu. Hon är journalist och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel. Caroline Engvall driver även sedan ett decennium flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial för socialtjänst, skolor och rättsväsende. Caroline är frekvent anlitad av medier för att kommentera aktuella brott mot barn och unga på nätet. 


Virena Andersson – inspiration och rörelse

Virena Andersson har en omväxlande idrottsbakgrund. Hon har spelat fotboll i sexton år och har efter det sysslat med klättring, mountainbike, kitesurf och vågsurf. Virena jobbar också som uppsökande ungdomskonsulent och i Safe Selfie academy delar hon med sig av hur hon möter unga i sin vardag kring frågor och kommentarer om vad som händer på nätet. 


Teija Bervokk – bemötande av kompisar

Teija Bervokk är​ ​före detta elitidrottare och certifierad Kommunikolog med speciell kunskap kring bemötande i teori och praktik. På Safe selfie academy föreläser Teija på temat om hur elever kan möta andra elever i utsatthet samt ambassadörernas viktiga roll i att stötta andra elever – men också ta hand om sig själv.


Safe selfie academy står för socialt värdeskapande inom :

  • Barn och unga
  • Psykisk (o)hälsa/välbefinnande 
  • Utanförskapsprevention 
  • Utbildning/skola 
  • Demokrati