Safe selfie talks

Publicerades 03/14/2018

Sverige är bland de världsledande på kunskap om barn som utsätts för brott på nätet. Detta måste vi ta vara på och sprida! Med Safe selfie talks – samlade föreläsningar om unga och utsatthet på nätet kan vuxna enkelt ta del av professionellas kunskap digitalt – dygnet runt.

Ort:

Stockholm