Sagitta- handledning

Publicerades 05/12/2020

Kortfilmen Sagitta vänder sig till ungdomar med temat destruktiva relationer, eller uttryckt med andra ord ”en vän som är en ovän” eller ”tyst mobbning”.
Nu kompletteras filmen med en handledning som stöd för djupare diskussion. Handledningen tas fram i samarbete med målgruppen, vuxna ledare och experter.

Ort:

Stockholm