Sagitta

Publicerades 05/22/2018

Sagitta är ett projekt om utsatthet och mobbning. Genom en serie kortfilmer är projektets syfte att nå fram till och stärka stärka barns självkänsla. Projektet vill bidra till att stötta barn i att hantera den mobbning och utsatthet som sker lite i det fördolda, som blickar och gester som är svårt att ta på och lätt kan viftas undan.

Ort:

Göteborg