Säkerhetsnålen 2020

Publicerades 05/12/2020

Säkerhetsnålen är ett projekt som vill bryta ensamhet och isolering hos unga hemmasittare. Föreningen Future teens är etablerade i sitt område och kan nå ut till de ungdomar som verkligen behöver extra stöd. Målet är att bryta isoleringen och skapa förutsättningar med hjälp av fritidsaktiviteter för att ungdomarna sedan skall kunna gå tillbaka till skolan.

Ort:

Stockholm