Samarbete skola- föreningsliv

Publicerades 03/10/2021

Björkåsskolans hälsoprojekt kommer att arbeta för att tillsammans med föreningar i närområdet skapa förutsättningar för en aktivare fritid för eleverna. Skolan kommer att bjuda in olika föreningar i närområdet som får presentera sin verksamhet och aktiviteterna implementeras sedan med hjälp av eleverna själva på skolans raster.

Resultat
Projektet har slagit väl ut och engagemanget och intresset har varit stort. Alla föreningar som deltagit har uttryckt sin vilja att fortsätta sitt samarbete med skolan kommande läsår med återkommande besök. Kontakter kommer fortlöpande att tas med fler föreningar för att utveckla och fortsätta med projektet.

Ort:

Göteborg