School-camp

Publicerades 05/27/2021

Bostadsområdet Tynnered brottas med flera utmaningar. Här går knappt hälften av eleverna ut med fullständiga grundskolebetyg, arbetslösheten är hög och tillgången av aktiviteter för barn och unga är låg. Räddningsmissionen i Göteborg  arrangerar därför ett School-camp för unga som ska börja årskurs 7 och som bor i eller nära Tynnered. Under tre dagar samlas ungdomar för aktiviteter, lekar och umgänge för att skapa samverkan och relationer mellan elever, föräldrar och lärare. Syftet är att bygga samhörighet och undersöka behov och intressen som kommer att forma den helt nya Communityskolan som öppnar hösten 2021.  

Resultat

Hösten 2021 öppnades Sveriges första Communityskola i det socio-ekonomiskt utsatta området Tynnered i Göteborg. En skola som vill hjälpa hela närområdet genom att erbjuda och slussa in elever i meningsfulla aktiviteter som formas efter elevernas men också övriga boenden i Tynnereds intressen och behov.

Inför skolstarten och med stöd från idéer för livet kunde Räddningsmissionen arrangera ett School-camp för de som skulle börja i årskurs 7 och som bor i eller nära Tynnered. Syftet med aktiviteterna var att bygga samhörighet och undersöka ungdomarnas behov och intressen som kommer att forma den nya Communityskolan i Tynnered. 

Räddningsmissionen utgick från Commynityskolans värdeord när de sedan genom enkätundersökning valde att mäta och utvärdera School-camps effekt. 

  • Inkluderande gemenskap 
    • De flesta uppgav att de känt sig inkluderade och några uppgav att de känt sig inkluderade i allt och hela veckan.
  • Kreativitet
    • Majoriteten uppgav att de fått vara kreativa men några upplevde inte att fått vara kreativa och några besvarade inte frågan. 
  • Kämparanda
    • De flesta svarade att de fått använda sin kämparanda under dagarna och särskilt under aktiviteter som “Bäst i test” ,grupparbeten och tävlingar. 

Räddningsmissionen inkorporerar barnkonventionen i allt sitt arbete vilket lett till att barnperspektivet får en naturlig och stor del i alla frågor. 

Något Räddningsmissionen tagit fasta på och vill tipsa andra om är att  utvärdering är viktigt och att även våga ta till vara på mindre positiva omdömen. Ibland kan det vara lätt att bara fokusera på det som är positivt  – vilket såklart också är viktigt att göra och ta med sig in i nästa projekt men det kan vara minst lika viktigt att se vad som var mindre bra och fundera på hur dessa delar kan blir bättre till nästa gång.   

 

Ort: 

Tynnered