Schysst spel

Publicerades 10/13/2021

Projektet Schysst Spel syftar till att öka barns kunskap om kroppslig integritet, samtycke och relationer för att förebygga sexuella övergrepp. Föreningen Treskablinoll genomför kunskapshöjande workshops med barn i åldrarna 7–11 år runt om i Sverige. För att nå målgruppen genomförs projektet i samverkan med idrottsföreningar, deras medlemmar och deras barn och ungdomsledare. Schysst spel har beviljats ett stipendium för att  nå ut till fler föreningar och fler barn och unga. 

Ort:

Stockholm