Självständighet och tillgänglighet för unga med NPF

Publicerades 03/05/2019

Attention Stockholm vill med projektet “Självständighet och tillgänglighet för unga med NPF” ge ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på det sätt de önskar utifrån sina förutsättningar

Ort:

Stockholm