Skapa ett reportage om din egen framtid

Publicerades 10/13/2020

Ett projekt som riktar sig till unga nyanlända i Ystad, Tommelilla och Simrishamn som kopplas ihop med deras regions företag och entreprenörer. Tillvägagångsättet är att Demokrativerkstan u.b. organiserar och tränar deltagarna i modern reportageteknik med ljud och videoupptagningar. De tar fram och belyser kunskap om framgångsrikt företagande i den region de befinner sig i. Deltagarna blir producenter av kunskap som publiceras från nyanländ till nyanländ och de redaktionella aktiviteterna gör att ungdomarna bättre kan se och förstå nya jobb -och utbildningsmöjligheter. En annan fördel i projektet är att företagen får värdefulla insikter i nyanländas befintliga kunskaper, preferenser och framtidsval.

Resultat

I slutet av projektet gjordes även en enkätutvärdering med stöd från Idéer för livet för att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde.

Projektet har stärkt deltagarnas kunskaper i svenska språket och kommunikativa förmåga genom medieträning. Deltagarna har fått ökade konskaper om nya och aktuella yrken i hemregionen genom studiebesök hos företagare, entreprenörer och besöksmål eller genom digital gestaltning via video och ljud.

Totalt 55 deltagare har svarat på enkäten. 72% av de svarande är under 25 år.

Det totala enkätutfallet visar att verksamheten bidragit till förändring hos deltagarna, både personligt och kunskapsmässigt. De aspekter där deltagarna är som mest positiva handlar om att de:

  • Ser mer positivt på framtiden: 81%
  • Är mer motiverade att fortsätta med intervjuövningar: 72%
  • Tror mer på sig själva, att de klarar av saker: 69%
  • Blivit bättre på att prata svenska: 85%
  • Upplever att det varit värdefullt att delta i intervjuaktiviteterna: 81%

På frågan om deltagarna tycker att det varit värdefullt för dem att vara med i ”Skapa ett reportage om din egen framtid” svarar 81% att det varit det. Dessa har svarat antingen “Ja, mycket (56%) eller “Ja, ganska mycket” (25%) på den aktuella frågan.

Ort: 

Ystad, Tomelilla och Simrishamn