Skate Ed (Skateboard Education)

Publicerades 05/12/2020

Målet med projekt “Skate Ed” är att öka förståelsen och få skateboardkulturen att bli mer öppen och välkomnande för minoritetsgrupper. Projektstöd är beviljat till Sveriges Skateboardförbund för att utveckla ett sällskapsspel med färdiga frågeställningar. Målsättningen är att få unga från varierande bakgrund att sätta sig ner och diskutera kring hur det är att vara skateboardåkare.

Skate ED är ett samtalsspel för att få människor från varierande bakgrund att sätta sig ner och diskutera kring hur det är att vara skateboardåkare. Målet är att öka förståelsen och få skateboardkulturen att bli mer öppen och välkomnande för minoritetsgrupper.

läs mer om spelet här>

 

Ort:

Göteborg