Skolor mot sexuellt våld

Publicerades 05/18/2017

Tjejjouren Skogsrå i Sundsvall har i de stödsamtal föreningen erbjuder för unga i psykisk ohälsa upptäckt en markant ökning av samtal som handlar om sexuella övergrepp. Studier visar också att 20% av alla barn i Sverige blivit utsatt för sexuella övergrepp någon eller flera gånger under sin uppväxt. Det vill Tjejjouren Skogsrå göra något åt genom att lyfta problematiken lokalt och bjuda in skol- och fritidspersonal till föreläsning och dialog om hur man kan hitta, stötta och förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Ort:

Sundsvall