Skönlitterär bok för barn som bemöter deras oro och frågor om coronapandemin

Publicerades 05/27/2021

Många barn  funderar, känner oro och har frågor, tankar och känslor kring corona och covid-19 pandemin. Det här projektet handlar om att fylla en lucka genom en bok om coronapandemin som är riktad till barn i åldern 6-9 år.

Att i skönlitterär form bemöta barns oro och skapa förståelse för och möjlighet till reflektion kring corona.  Ett viktigt komplement till de mer undervisande skrifter som har tagits fram hittills. Pandemin pågår nu 2021. Men även efter att vi tagit oss förbi den, kommer barn och unga att  bära spår av den och då blir boken viktig. När boken är klar sprids den till målgruppen barn genom föräldrar, lärare och vårdpersonal. Kontaktytor som kommer att användas är skolor, bibliotek, ljudboksplattformar, väntrum, bokåterförsäljare.

Ort
Stockholm