Skridskokul för skolor

Publicerades 12/12/2023

Bandydistrikt Stockholm kommer att erbjuda Skridskokul för skolbarn i låg och mellanstadiet på olika isytor runt om i Stockholm. Med erfarna ledare ska barn på skoltid med lek och glädje få möjlighet till fysisk rörelse på isen. Gemenskap, glädje och bra självkänsla är föreningens kärnvärden och med stöd från Idéer för livet kan de nu utveckla projektet så att det även kan fortleva i framtiden.

Ort

Stockholm