SNACK 2.0

Publicerades 05/24/2023

KSAN, Kvinnornas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor är en organisation som främst arbetar med förebyggande verksamhet. De har tagit fram ett nytt metodmaterial SNACK 2.0 som riktar sig till ledare, unga ledare och alla som möter unga i sin yrkesmässiga vardag. Med stöd från Idéer för livet kan de nu även ta fram en studiehandledning för att särskilt stötta nya unga ledare att ta sig an SNACK 2.0 så att de i sin tur kan utbilda fler unga ledare. Det övergripande syftet är att förebyggande stärka unga tjejer i frågor kring alkohol, droger, hälsa och demokratiska rättigheter.

Ort:

Stockholm