Snacka om sjukt!

Publicerades 05/16/2024

Den psykiska hälsan för barn och unga försämras för varje år som går, och fler insatser behövs. SE UPP! (Sociala Ekonomins Utvecklingspartnerskap i Östergötland) ligger bakom projektet Snacka om sjukt! som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever för att bidra till psykiskt god hälsa genom skolgången.

De vill öka förståelsen om varför vi mår som vi mår utifrån händelser i livet. De kommer att engagera unga i sin förståelse kring sitt mående där fakta blandas med humor, tävlingar, allvar, interaktion och film.

Med stipendium från Idéer för livet kan de utveckla medoden och öka samarbetet mellan vård och skola för att skapa systemiska övergripande förebyggande åtgärder för en bättre psykisk hälsa för barn och unga.

Ort: Linköping