Sollentuna Dragons

Publicerades 05/18/2017

“Sollentuna Dragons är ett hockeylag för barn och unga med
funktionsnedsättning. Hockey är en perfekt sport både genom den fysiska träningen men också genom chansen att få tillhöra ett lag och känna stark grupptillhörighet. “

Ort:

Sollentuna