Sommaraktiviteter

Publicerades 05/12/2020

Sommaren 2020 hade speciella utmaningar för lägerverksamheter på grund av situationen med covid-19. Samtidigt har betydelsen av lägerverksamhet och sommaraktiviteter fortfarande varit betydande. Aktiv Ungdom Väst utökade  sin daglägerverksamhet detta år från att tidigare arrangerats i en kommun till att denna sommar erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i kommunerna Alingsås, Öckerö, Trollhättan, Kungsbacka, Laholm och Falkenberg.

Resultat

Syftet med projektet var att skapa fler mötesplatser för barn och unga samt att nå ut med information om verksamheten till fler i föreningens målgrupp. Aktiv Ungdom Väst vände sig till alla barn och unga (mellan 5-25 år) i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Projektet bidrog till att ge fler barn och unga en möjlighet att prova på olika aktiviteter helt gratis samt att träffa barn från andra delar av deras hemkommun. 

Aktiv Ungdom Väst skapade denna sommar betydelsefulla mötesplatser för många barn och unga, cirka 30-40 barn/unga per ort, totalt nådde de ut till cirka 280 stycken barn och unga.

Ort:

Alingsås, Öckerö, Trollhättan, Kungsbacka, Laholm, Falkenberg.