Sommarläger med inkluderande läsprogram för ökad läslust

Publicerades 05/24/2023

Läsning och läsförståelse är ett viktigt redskap för att klara sig bra i livet. För att öka läslusten arrangerar Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö ett sommarläger med innehåll kopplat just till lusten att läsa. Ett sommarläger som kommer att ha ett varierat utbud av aktiviteter såsom högläsning, teater, sång, musik och kreativt skapande. Genom ledorden Läsa, Lära, Leka vill de bidra till fler barn lockas till läsningen.

Ort:
Malmö