Sommarlovsyoga – Dagläger

Publicerades 05/18/2017

“Yoga trädet i Stockholm kommer sommaren 2017 att anordna
dagläger med yoga, lek och skapande verksamhet. Läger som riktar sig till barn och med fokus på gemenskap och samarbete. Med yoga,
avslappning och andningsövningar kan barnen släppa på stress och spänningar och den skapande delen stimulerar barnens kreativitet. Yoga trädet arbetar mycket med kretslopp och återvunnet material. Lägret vänder sig till barn i åldrarna 6-15 år och även till asylsökande och nyanlända barn.”

Ort:

Stockholm