Sorg och minnesbok för barn – Jag minns dig

Publicerades 10/13/2020

Idéer för livet beviljade 2020 ett stipendium för framtagande av ett verktyg som stöd i barn och ungas sorgearbete. En Sorg- och minnesbok för barn som förlorat en förälder eller ett syskon. Boken blandar anpassad fakta om sorg med “fylla i delar” där barnet själv får svara på frågor och fylla i minnen och tankar.

Jag minns dig – En bok till dig som har förlorat en viktig person

Emma Dahlson och Johan Persson är en psykolog och en kurator med mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. I sina olika verksamheter möter de ofta barn och familjer i sorg som förlorat en nära anhörig.

Under många år upplevde Emma och Johan  hur det saknades bra och konkreta material för att hjälpa barn som upplevt sorg och svåra förluster. Både föräldrar och profesionella efterfrågade detta och kunde ofta beskriva hur svårt det kändes att prata med barn i sorg. Ofta beskrevs en oro bland vuxna att göra barnet mer ledset och att man därför inte alltid pratade om allt det svåra som barnet varit med om.

Så utifrån det stora behov och den efterfrågan som tyvärr fanns skapade författarna en bok tillsammans med illustratören Marie Herzog. I boken får läsaren lära sig mer om sorg och hur livet kan kännas och bli efter att en viktig person har dött. Boken är också en minnesbok där barnet får svara på viktiga frågor och samla minnen och foton av sin saknade person. Boken är skapad för att hjälpa barnet att påbörja en bearbetning av sorgen men också för att göra det enklare för familjerna att prata om alla de svåra men viktiga frågorna.

Boken är gjord för att passa barn och unga i olika åldrar (ca 7-18) men där de yngre behöver mer stöd från en vuxen. Barnet kan börja använda boken en kort tid efter dödsfallet men den fungerar också bra att använda när det gått längre tid. Boken kan användas av professionella i kontakten med barn i sorg men också av familjerna själva. I boken finns också en del inriktad till vuxna med vanliga frågor som vuxna brukar ställa om barns sorg.

Förhoppningen är att boken ska nå ut till alla barn och familjer som behöver den. 

Boken finns att beställa här>