South N’ West Turneringen

Publicerades 05/18/2017

South N’ West Turneringen vill genom fotboll förena tjejer,
killar och orter. Genom att möjliggöra en turnering för både killar och tjejer i flera orter vill föreningen IKON bidra till ett enat Stockholm där ungdomar från olika orter kan utbyta idéer och erfarenheter, skapa nätverk och lära känna nya vänner.

Ort:

Stockholm