Spaces by Youngstival

Publicerades 12/12/2023

Youngstival är förening som syftar till att skapa framtidens ledare och förebilder. De arbetar med unga mellan 15 – 21 år med fokus på personlig utveckling och motivation. Förening har skapat mötesplatsen Spaces by Youngstival där unga kan delta i workshops, projekt- och planeringsarbeten samt möten med näringsliv, kommun och universitet i syfte att skapa delaktighet och egenmakt för dem att närma sig arbetslivet. Projektet Spacec by Youngsival beviljas nu stipendium för att etablera ett strukturerat arbete kring mötesplatsen. De vill skapa möjligheter att ha öppet vid flera tillfällen med ungdomsledare på plats. Verksamheten i Kristianstad kommun har sedan 2019 engagerat närmare 700 ungdomar.

Ort:

Skåne Nordost