Sports Heart Youth Academy

Publicerades 03/05/2024

Sports Heart Foundation verkar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga inom idrottsvärlden. Föreningen beviljas nu stipendium för projektet Sports Heart Youth Academy där de ska komplettera traditionella utbildningar för tränare med socialt ledarskap för att på så sätt bidra till att idrottande barn känner sig sedda som individer. Ungdomsledarutbildningen vilar på socialt ledarskap genom vad man inom modern idrotts-psykologisk forskning kallar motivationsmodellen.  Barn slutar idrotta i allt yngre åldrar, vilket försämrar deras förutsättningar till livslång hälsa. Föreningens mål är därför att så många barn som möjligt ska trivs, har roligt och därmed stannar kvar inom idrotten.

Ort: Projektet är rikstäckande