Starkare tillsammans – med knas i bagaget

Publicerades 12/06/2022

Genom projektet Starkare tillsammans – med knas i bagaget ska föreningen Knas Hemma utbilda nya unga ambassadörer med egen erfarenhet av att vara samhällsplacerad, för att stärka organisation och arbetet som röstbärare för målgruppen barn och ungdomar i samhällsvård. 

När unga med egen erfarenhet av samhällsvård engagerar sig i Knas Hemma och blir ambassadörer främjas engagemanget och deltagande i lokal- och civilsamhället. Även känslan av och möjligheter för inkludering i samhället och civilsamhället ökar för ungdomarna.

Ort 

Stockholm