Stella Familjeläger

Publicerades 05/31/2022

Stella Familjeläger är ett sommarläger för våldsutsatta barn och deras mammor med syfte att ge andrum i en annars svår vardag. Ett sommarläger som ger barnen och mammorna möjligheten att få ett miljöombyte, tid att umgås och skapa fina minnen tillsammans och knyta nya sociala kontakter.

Att vara utsatt för våld innebär ofta isolation, ensamhet och förlust av relationer. När kvinnorna har lyckats ta sina barn och lämnat sin våldsutövare hamnar dom ofta i första skedet på ett skyddad boende hos en kvinnojour. Efter uppehåll på kvinnojouren ska dessa kvinnor och barn sedan återetablera sig i samhället. För vissa innebär det nya lägenhet i samma stad som våldsutövaren bor, för andra betyder det skyddad identitet och flytt till en ny stad där de inte känner någon. Barnen rivs upp från sitt hem, sina vänner, sin skola och sin familj för att komma ifrån våldet. För många av dessa barn är konsekvenserna att de inte har möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Barn som lever i utsatthet och social problematik under barndomen löper stor risk för att slås ut och hamna i socialt utanförskap senare i livet. Här har vi, samhället, ett ansvar för att ge stöd till kvinnorna och deras barn tidigt.

Därför har Röda Korsets verksamhet Stella i Umeå erbjudit kvinnor med barn som tidigare varit utsatta för våld i hemmet att delta i ett sommarläger tillsammans med andra i samma situation.

Syftet med lägret var att ge ett andrum i en vardag som kan vara svår och ensam, präglad av olika svåra processer med myndigheter, utredningar, polisanmälningar och vårdnadstvister. Ett sommarläger som ger barnen och mammorna möjligheten att få ett miljöombyte, tid att umgås och skapa fina minnen tillsammans och knyta nya sociala kontakter med andra som befinner sig i liknande omständigheter. Stella familjeläger är en aktiv semester och stora delar av semestern ägde rum utomhus.

Lägret avlutades med en utvärdering som visar att:

  • Alla mammor känner sig rätt så mycket gladare eller mycket gladare efter att deltagit på lägret jämfört med hur de kände precis innan lägret.
  • Alla mammor uppger att deras barn är mycket gladare och att sommarlägret upplevts som mycket meningsfullt för dom och deras barn.
  • Alla 5 mammor uppger att de känt dig uppskattad, respekterad och att de till stor del kunnat delta utan att känna krav på sig.
  • Nästan alla uppger att de fått rätt så mycket tro på att de klarar av saker 
  • Alla mammor uppger att båda de och deras barn har fått nya kompisar.

Utvärderingen som gjordes under lägret tyder på positiva resultat inom alla övergripande målsättningar. Allra starkast resultat fanns i skapandet av fina sommarminnen, nya sociala relationer och en ökad glädje.

”Att några få dagar kan betyda så mycket för så många är något vi är oerhört stolta och glada över att vi, tillsammans med er som bidragsgivare, har fått bidra till”- säger representant från verksamheten Stella. 

Nu skapar Stella verksamhet möjlighet för fler att delta. Planeringen för två läger under sommaren 2023 är i gång.

Ort

Umeå