Stöd för ökad hälsa i skolan

Publicerades 05/24/2023

Motus Vitae Foundation ger skolor, pedagoger och elever kunskap och metoder för hur man kan arbeta strukturerat och långsiktigt med psykisk och fysisk hälsa.

Utbildningen består av den digitala kursen “Hälsa i skolan” och den interaktiva boken
“Värsta bästa hälsan”. Motus Vitae vill med projektet kunna erbjuda skolor större möjlighet att kunna ta del av de utbildningarna och materialet som redan finns. De vill få skolor att förstå hur viktigt det är att arbeta hälsomedvetet och kontinuerligt, samt uppmärksamma hur hälsan även påverkar elevernas skolprestation.

Läs mer om Motus Vitae Foundation här>

Ort:

Stockholm