Stöd till dig som är förälder till HBTQI-ungdomar

Publicerades 12/06/2022

Indra Queer-, Trans och Tjejjour har det övergripande målet att tillgodose unga tjejers, queera och/eller transpersoners behov av stöd och minska målgruppens utsatthet. I stödverksamheten har de identifierat ett stort behov av bättre stöd från vuxenvärlden till målgruppen. Projektet som beviljats stöd från Idéer för livet går ut på att skapa en mötesplats för föräldrar till HBTQI-ungdomar. Här ges de utrymme att diskutera utmaningar och stötta varandra i föräldraskapet. Ett projekt för ökad kunskap hos föräldrarna som leder till stärkt skyddsnät och större trygghet för målgruppen samt ett ökat förtroende mellan ungdomarna och deras föräldrar.  

Ort

Sollentuna