Stora systrar och systerskap

Publicerades 06/05/2024

Lebi skol if i Södertälje driver flera olika projekt. Det som nu beviljas ett stipendium från Idéer för livet handlar om att aktivt stärka unga tjejers självförtroende, självkänsla och med det bidra till att förebygga den pyskiska hälsan hos unga tjejer. I projektet rekryteras och utbildas unga tjejer så att de blir bra rustade för att sedan som utbildad “Storasyster” stötta, samtala och vägleda andra unga tjejer genom samtalsringar och aktiviteter.

 

ort: Södertälje