Stress bland invandrarflickor

Publicerades 03/05/2019

Stress och psykisk ohälsa är något som engagerar Madusa förening i Mölndal. Med tjejgruppsprojektet “Stress bland invandrarflickor” vill de bidra till stärkt självkänsla och förebygga den psykiska hälsan hos unga med begränsat handlingsutrymme.

Ort: 

Mölndal