Studie för att minska antalet diagnoser

Publicerades 10/13/2020

Den icke vinstdrivande organisationen TänkOmNu arbetar för att bredda normen i samhället, samt minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Målsättningen är att få ner antalet diagnoser (ASD/Aspergers, ADHD, Dyslexi). De gör det genom att förstå vilka egenskaper som ligger bakom diagnoserna och undersöka hur de tar sig uttryck. Verksamheten står på tre ben, forskning, utbildning och samhällsinformation. Med stöd från Idéer för livet har de nu påbörjat arbetet i skolor med ett kommunikationsverktyg som kartlägger barnens förmågor och sårbarhet. Målsättningen är att förstå och öka kommunikationen kring individuella behov och möjligheter.

Ort:

Rikstäckande