Studiestöd för nyanlända barn och unga

Publicerades 02/12/2020

Skolframgång är en friskfaktor. För många saknas idag möjlighet att få den individuella hjälp som behövs för att hålla jämna steg med dem som har svenska som modersmål.  Många nyanlända unga har också boendeformer som innebär att de saknar studiestöd på hemmaplan. Ensamkommandes förbund i Stockholm arbetar därför aktivt med studiestöd genom läxhjälp, språkcafé och öppna träffar. 

Ort:

Stockholm