Suntprat Tweens

Publicerades 05/12/2020

Suntprat Tweens går ut på att genom filmer, övningar och utbildning skapa förutsättning för goda samtal och trygghet för barn i åldern 9-12. Unga som står på tröskeln till tonåren. Med stöd från idéer för livet skapar de nu ett pedagogiskt samtalsmaterial med övningar med syfte att de kan stärkas i självkänsla, tänka efter vad som känns rätt, stå emot grupptryck och säga nej till alkohol och droger samt göra kloka val för att minska deras sårbarhet i den digitala världen.

Ort:

Stockholm