Talangprogram för tonårstjejer

Publicerades 10/13/2020

Med projektet Talangprogram för tonårstjejer vill Gefle IF FF bidra till att tonårstjejer med utomnordisk bakgrund får samma möjligheter som andra unga att göra sin röst hörd och ta del av fritidsaktiviteter. Talangprogrammet kommer att löpa över ett år med träffar där de kommer att arbeta med tjejernas önskemål om egen utveckling och självkänsla. De kommer att kartlägga nuläget tillsammans och därifrån formuleras önskemål om hur de skulle vilja ha det och hur det kan uppnås. Målet är ökad trygghet och hälsa för deltagande tjejer men också att projektet genom denna förändringsprocess landar i några konkreta och enkla förslag att lägga fram som förslag till beslut för kommunens politiker.

Ort: 

Gävle