Teknikutveckling för tjejer

Publicerades 10/11/2017

Tjejer har länge varit underrepresenterade när det gäller teknikutveckling men viser idag att de börjar ta allt större plats på arbetsmarknaden och att det satsas mer på tjejer inom olika grenar. Fortfarande visar sig dock tjejer med utländsk bakgrund vara underrepresenterade inom teknik och det vill föreningen Rapatac i Gävle göra något åt med projektet “Teknikutveckling för tjejer”.

Ort:

Gävle