Tensta Super-Akademi

Publicerades 02/12/2020

Tensta Super-Akademi arbetar med flera olika aktiviteter för att förbättra möjligheterna för barn och unga i Järvaområdet att utvecklas genom konst och kultur. De vill fånga upp och stärka den energi som finns bland barn och unga, skapa vägar in i, och få dem att göra sin röst hörd genom kultur. Idéerna för många av aktiviteterna kommer också från ungdomarna själva. Idéer för livet stöttar aktiviteterna “Konstskola” en konstnärlig förberedande utbildning på för unga med kreativ potential och “När skolan stängt”  workshops som leds av utövande konstnär eller journalist och som syftar till att introducera både mindre barn och ungdomar till eget skapande med text och bild. 

Ort:

Tensta