The Good Talents lovprogram (Spring-, Summer-, Autumn- & Winter Talents)

Publicerades 12/06/2022

Lovprogram i socialt entreprenörskap för  unga i områden med utmaningar. Hos The Good Talents får unga utveckla idéer som löser samhällsutmaningar som näringslivet kan påverka. De vill öka mångfalden i arbetsmarknaden och motverka utanförskap genom att engagera och bygga broar mellan unga och näringslivet.

Ort

Stockholm