Tidshjältarna/Tidsagenterna

Publicerades 02/12/2020

Tidshjältarna/Tidsagenterna handlar om att på ett lustfyllt sätt lära barn och unga om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse. Genom lajvet “Tidshjältarna” får barn och unga möta och lära sig av historiska personer som förbättrat staden. Ett händelserikt Lajv med moraliska dilemman och knepiga problem att lösa. Lajv bidrar till kunskaper, upplevelser och erfarenhet av skapande, kreativitet och samverkan i praktiken.

Resultat 

Gratis sommarlovsaktiviteter är så viktigt för barn och unga, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Lajvverkstaden arbetar för barn och unga genom Lajv-aktiviteter. Ett lajv kan beskrivas som ett gemensamt berättande i ett levande rollspel där deltagarna och spelledare formar ett scenario utifrån sina roller och lajvets förutbestämda ramar och regler.  Som för många andra har pandemin påverkat och varit utmanande för projektet. Lajvet Tidshjältarna har trots pandemi kunnat genomföras på två platser i Västmanland under 2021. 

Varje lajvtillfälle har utvärderats genom enkätutvärdering med mycket fin respons. Bland annat fick deltagarna skriva fritt vad Tidshjältarna betytt för dem, en fråga som många svarade på. En deltagare skrev “Det betyder mycket. Kanske top 5 eller 6 på de roligaste stunderna i mitt liv.” 

Ort:

Enköping, Västerås