Tik Tok Psykologi

Publicerades 05/31/2022

Ett projekt som handlar om att skapa ett svenskt “TikTok-psykologiforum” på en plattform där majoriteten av unga redan befinner sig. Preventionsforskning visar på fördelar med kunskapsspridning för att minska psykisk ohälsa och föreningen Psykologik vill genom att kreativt kommunicera lättillgängliga psykologiska koncept och forskning genom TikTok-videos bidra till att  öka medvetenheten kring psykisk hälsa samt hjälpa unga att bättre hantera sitt mående. Ett annat syfte med projektet är att också att bidra till att skapa en mer hälsosam miljö på TikTok.

Ort

Stockholm