Tilia

Publicerades 12/11/2017

Tilia är en ideell organisation som arbetat med ungas psykiska hälsa sedan 2012, de arbetar stödjande och med påverkansarbete. Allt som föreningen Tilia gör utgår från ungas egna röster, så även detta projekt. Med Tiliapodden som Idéer för livet stöttar vill de skapa en plattform som utgår från den vanliga frågeställningen “Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller livet som gör ont?”. I podcasten diskuteras psykisk ohälsa ur ett friskt perspektiv under ledning av personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, som nu är ur den och kan ge verktyg som hjälper.

Tilia arbetar för att ge stöd till unga och fyller ett tomrum i samhället för de som inte är så pass sjuka att de behöver behandling eller psykiatrisk vård – men mår så dåligt att de har svårt att klara av din vardag och behöver stöd

Ort:

Stockholm