Tilia

Publicerades 11/07/2015

En av fyra unga mellan 16-24 år lider av psykisk ohälsa – som ångest, oro och depression. Men bara varannan söker hjälp. Tilia arbetar för att ge stöd till unga och fyller ett tomrum i samhället för de som inte är så pass sjuka att de behöver behandling eller psykiatrisk vård – men mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag och behöver stöd.

De finns tillgängliga på tider när andra verksamheter stänger ner, som helger, jular, somrar. Den växande psykiska ohälsan hos unga är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Tilia kan vara avgörande för unga människors framtid.

Ort:

Stockholm