Tittut kultur !

Publicerades 10/07/2019

Föreningen Fusions projekt “Tittut kultur!” handlar om gemenskap, delaktighet, antidiskriminering och att skapa ett mötesplats för barn och ungdomar. Genom aktiviteter ge kunskap om varandras kultur till varandra och till personer som bor i området.

Ort:

Göteborg