Trädgården

Publicerades 09/29/2022

Trädgården – ett projekt i Sundsvall som jobbar med barn och unga som isolerat sig av olika anledningar. Projektet går ut på att hjälpa dem att få upp ögonen för samhället runt omkring dem. En del i projektet är att visa dem odling och trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning.

På bilden ser vi Idéer för livets ambassadör Joakim Söderberg dela ut ett diplom som symbol för beviljat stipendium till föreningen Vägen hem – Barn av vår tid, Tommy Söderstedt. 

Föreningen vill stötta och hjälpa unga som lider av psykisk ohälsa vilka också kan fastna i destruktiva livsmönster samt isolering och socialt utanförskap.  Föreningen vill med sin mötesplats och flera olika aktiviteter att de unga ska hitta en väg tillbaka till utbildning, fritidsintressen och social gemenskap.

Med projekt Trädgården kommer att ge deltagande unga en förståelse och ett kunnande i hur odling fungerar, vad som krävs för att en odling ska vara framgångsrik och varför man gör saker i en viss ordning. Projektets syfte är att hjälpa dessa unga att bryta sin destruktiva isolering och ge dem möjligheter att hitta intressen och förstå att det liv dem levt hittills inte är den ända möjliga vägen för dem. De vill tillsammans med trädgårdsmästare guida ungdomarna till hopp och ökad framtidstro.

Ort:

Sundsvall