Traiiningcamp för unga ledare

Publicerades 05/22/2018

Stiftelsen Våga va´dig själv!!! genomför årligt återkommande aktiviteter året om, aktiviteter som hänger ihop och stödjer varandra. Det handlar om lägerverksamheter, ungdomsledarutbildningar och återträffar. Ideér för livet stödjer nu verksamheten genom ett stipendium för vidareutveckling av 20 ungdomsledare.

Ort:

Stockholm