Träna med Attention

Publicerades 10/03/2018

Föreningen Attention arbetar för att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I lokalavdelningen för Halmstad, Hylte och Laholm arrangeras också en mängd aktiviteter för barn och unga. Projektet “Träna med Attention” handlar om att erbjuda gratis träning på gym för att öka det psykiska välmåendet och förebygga psykisk ohälsa som annars är vanligt hos många unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) .

Ort:

Halmstad