Trill Camp

Publicerades 05/18/2017

Barbacka Fritidsgård i Kristianstad har från stiftelsen Idéer för livet fått stipendium för att nystarta gårdens profilering med musik och dans. Trill Camp är ett integrationsprojekt som vill samla ungdomarna till Fritidsgården under sommarkvällarna och med inriktning musik och dans.

Ort:

Kristianstad