TRIS – Lilla rummet

Publicerades 10/11/2017

TRIS – tjejers rätt i samhället får stöd till projektet “Lilla rummet” som anordnar läxhjälp och är en träffpunkt och arena för tjejer i Uppsala som lever med begränsningar och hedersrelaterade normer. TRIS vill ge möjlighet till tjejer från målgruppen att ta del av det civila samhället och få en meningsfull fritid.

Ort:

Uppsala