Trygg på nätet för personer med intellektuell funktionsnedsättning IF

Publicerades 02/12/2020

Att alla skall kunna känna sig trygga och säkra även på nätet är något Mora folkhögskola tagit fasta på. Unga med måttlig intellektuell funktionsnedsättning har idag inte samma möjligheter som andra att vara digitalt delaktiga. Funktionsnedsättning innebär ökad social sårbarhet och svårigheter att förstå intentioner. Det här projektet handlar därför om att ta fram anpassat material som ger dessa unga viktig färdighetsträning och nätsäkerhet. 

Ort:

Mora